Sportakrobaatika 2.kat kohtuniku koolitus

Sportakrobaatika kohtunikele ja treeneritele

Koolitaja: Heleri Tinno / FIG rahvusvaheline 4. kat kohtunik

31. august ja 14. september 2020 OMAsaalis (Kopli 25, 2. korrus)


31. august

15.30 – 16.00 registreerimine
16.00 – 17.30 FIG võistlusmäärused
17.30 – 17.45 kohvipaus
17.45 – 19.15 praktiline soorituse hindamine (video)


14. september

15.30 – 16.00 tervituskohv
16.00 – 16.45 FIG võistlusmäärused
16.45 – 17.30 praktiline soorituse hindamine (video) 17.30 – 17.45 paus
17.45 – 19.15 2. kategooria KOHTUNIKU EKSAM

* 2. kategooria kohtunik peab olema vähemalt 15 aastane.

** EEVL Sportakrobaatika toimkonna kehtestatud reeglite järgi võivad sportakrobaatika võistlustel hinnata ainult need kohtunikud, kes on eksami edukalt sooritanud.


Eksami edukaks sooritamiseks soovitame igal osalejal järgmised dokumendid põhjalikult selgeks õppida: ACRO World Age Group Rules 2017-2020, ACRO Tables of Difficulties 2017-2020, ACRO CoP 2017-2020. Dokumendid leiab: http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/acro


Eelregistreerimine hiljemalt 30. august 2020 heidi@omatsirkus.ee Osavõtumaks registreerides hiljemalt 30. august on 55€, eksami tasu 25€. Alates 31. august on koolitus 75€ + eksami tasu 25€.

Osavõtumaks palume tasuda MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskus arvele a/a EE242200221060493863 Swedbankis või registreerides 31. augustil on tasumine sularahas kohapeal.

Arve soovist palume teada anda hiljemalt 30. august 2020!

Vastavalt kohal viibitud ajale on võimalik teenida maksimaalselt 6 koolitustundi (vastavalt soovitud koolitustunni tüübile – täiendkoolitus EKR4 või EKR5 tasemekoolitustundi – vastab õppekavadele).


Lisainfo: Heidi Kann - heidi@omatsirkus.ee / +372 51 52 159