Meist

OMAtsirkus


OMAtsirkus on noorte kollektiiv, mis tegeleb tsirkusega.

Just sellisega, nagu nemad ise tahavad ja oskavad. Olgu see siis kellegi jaoks uus või kellegi teise jaoks vana. 

OMAtsirkuse jaoks pole kõik trikid köitel ja trapetsitel, monoratastel ja rõngastega, kurikate ja pallidega, žongleerimine, akrobaatika ja ekvilibristika (tasakaalukunst) eesmärk omaette. Trikk kui selline on säärase tsirkuse puhul küll jätkuvalt olemas, aga see ei pruugi enam olla asi iseeneses, pigem osake tervikust. Sellise tsirkusega võib teha ja väljendada sisuliselt kõike, sh käsitleda inimeksistentsi paineid - miski pole võimatu.

OMAtsirkus on kollektiiv, kus kõik saavad võimaluse kasutada oma fantaasiat ja asetada end uutesse ja rasketesse olukordadesse läbi tsirkuse kunsti. Olgu siis kingsepp, direktor või tsirkuse artist. OMAtsirkus on võtnud oma eesmärgiks selgitada läbi oma tegevuse, et tsirkus on mõistuse ja muskli koostöö tulemus.


→ Vaata OMA dokumentaalfilmi siit!


Akrobaatika Kool


Akrobaatika Koolis saavad õppida akrobaatikat inimesed, kellel jalad juba kannavad kuni nendeni, kelle jalad enam ei kanna.

Akrobaatika Kool alustas oma tegevusega 8. septembril 2008. Kooli asusid õppima-treenima OMAtsirkuse kasvandikud. Tänaseks on Akrobaatika Koolis ligi 300 õpilast. Treeningud toimuvad Tallinnas, Viimsis ja Harkus.

Akrobaatika Koolis õpitakse sportakrobaatikat. Sportlased osalevad Akrobaatika Kooli oma võistlustel kui ka võistlustel välismaal. 

Lisaks võistlustel toimuvad linnalaagrid ja pikemad treeninglaagrid mõnes kaunis Eestimaa kohakeses. Laagrites treenitakse intensiivsemalt ja nii on ka tulemused kiiremad tulema! Kuna aastaringselt on pearõhk olnud akrobaatikal, siis laagrites saavad lapsed süvendatult ka tsirkuseõpet. Samuti tegeletakse paljude improvisatsiooni ülesannetega läbi erinevate mängude.  


→ Video: Akrobaatika Kooli sportlased valmistuvad MM'ks
→ Video: Akrobaatika Kooli võistlusrühmad
→ Video: Akrobaatika Kooli võistlusteks ettevalmistavad rühmad