Sportakrobaatika kohtunike ja treenerite koolitus 2022

FIG sportakrobaatika elementide raskustabelid ja tariifilehed


Koolitajad:
Heleri Tinno, EEVL koolitaja, FIG 4.kategooria kohtunik
João Tiago Almeida Garrett Sampaio Maia, FIG koolitaja, FIG Level 3 treener

22., 27. ja 28. august 2022
Akrobaatika Koolis (Kopli 25, II korrus)22. august
9.30 - 10.00 registreerimine
10.00 - 11.30 FIG Code of points – kava kompositsioon ja raskusastme kohtunikud (2)
11.30 - 12.15 FIG Code of Points - sooritusvead (1)
12.15 - 12.30 paus
12.30 - 14.45 praktiline soorituse hindamine (FIG videod) (3)
14.45 - 15.30 lõuna
15.30 - 17.00 FIG elementide raskustabelid ja üldreeglid (2)
17.00 - 18.30 FIG tariifilehtede koostamine (2)

27. august
16.00 - 18.00 sportakrobaatika kavade koostamine (inglise keeles)
18.00 - 18.15 paus
18.15 - 19.00 loeng jätkub (5)

28. august
10.00 – 11.30 FIG tariifilehtede praktiline koostamine (2)
11.30 - 11.45 paus
11.45 - 13.15 FIG Code of points – artistlikkus (2) praktiline
13.15 - 14.45 praktiline artistlikuse hindamine (FIG videod) (2)
14.45 - 15.00 paus
15.00 – 16.30 sportakrobaatika spetsiaalkehaline ettevalmistus (2) (inglise keeles)
16.30 - 17.15 kokkuvõte (1)


Koolitusele kaasa võtta sülearvuti ja järgmised lisamaterjalid:

2022-2024 ACRO CoP:
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_2022-2024%20ACRO%20CoP.pdf

2022-2024 ACRO Junior and WAGC Rules: https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_ACRO%20Junior%20and%20WAGC%20 Rules%202022-2024.pdf

2022-2024 ACRO Tables of Difficulties:
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_ACRO%20Tables%20of%20Difficulties% 202022-2024.pdf

Kõikidele koolitusel osalenutel on koduseks tööks iseseisvalt teha kaks juunioriklassi tariifilehte (tasakaalu ja tempokava) (6)
Kodune töö saata hiljemalt 26.08 aadressile heleritinno@gmail.com. Kodutöö alusmaterjal antakse 22.08 toimuval koolitusel.
Vastavalt kohal viibitud ajale ja tähtajaks esitatud kodutööle on võimalik teenida maksimaalselt 30 koolitustundi (vastavalt koolitustunni tüübile – täiendkoolitus või EKR4/EKR5 tasemekoolitus – mis vastab õppekavale).

Soovijatel on võimalus sooritada eksam rahvusliku kohtuniku 1. ja 2. kategooria saamiseks. Eksami sooritajatele kinnitatakse kohtuniku kategooria vastavalt tulemusele:

70% - 100% - omistatakse rahvuslik kohtuniku 1. Kategooria, mis annab õiguse hinnata kõiki Eestis toimuvaid võistlusi ning ka rahvusvahelisi võistlusi, mis ei nõua FIG kategooriat.
* 1. kategooria kohtunik peab olema varasemalt hinnanud (sooritus ja/või artistlikus) vähemalt kahel tiitlivõistlusel või rahvusvahelisel võistlusel.
** kui kohtunik sooritab eksami positiivselt (70-100%) aga hindamiskogemus puudub, omistatakse talle kohtuniku 2. kategooria. Peale praktilise kogemuse omandamist ja sportakrobaatika toimkonnale taotluse esitamist on toimkonnal õigus välja anda kohtunikule 1. kategooria.
*** 1. kategooria kohtunik peab olema vähemalt 18-aastane.

50% - 69% - omistatakse rahvusliku kohtuniku 2. kategooria. Kohtunikul on õigus hinnata klubide sisestel võistlustel, klubidevahelistel võistlustel sooritus- või artistlikkuse kohtunikuna ning abikohtunikuna tiitlivõistlusel ning rahvusvahelistel võistlustel.
* 2. kategooria kohtunik peab olema vähemalt 15-aastane.
Eestis korraldatavatel võistlustel võivad hinnata ainult need kohtunikud, kes on eksami sooritanud positiivselt.

Eelregistreerimine hiljemalt 31. juuli 2022: heidi@omatsirkus.ee. Osavõtumaksu suurus on 155€, eksamitasu 45€. Registreerides 1. august - 19. august 2022 on koolitustasu 195€ + eksamitasu 45€.
Osavõtumaks tasuda MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskus pangakontole EE242200221060493863. Registreerudes anda teada ka soovist saada arve, lisades ettevõtte nimi ja aadress.

Koolitusele registreerides annavad treenerid automaatselt loa endast tehtud visuaalseid materjale ka avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus oma isikuandmete ja visuaalsete materjalide kuvamisega, tuleb sellest teavitada koolituse peakorraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt koolituse alguseks.


Lisainfo ja registreerimine:

Heidi Kann
heidi@omatsirkus.ee
+372 51 51 159